Останнє оновлення: 18:00 середа, 19 лютого
АПК / Імідж*
Ви знаходитесь: Економіка / Регіон / Родючість ґрунту. Моніторинг продуктивності землеробства.
Родючість ґрунту. Моніторинг продуктивності землеробства.

Родючість ґрунту. Моніторинг продуктивності землеробства.

Національне використання земельних ресурсів, збереження та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення є в даний час найважливішою проблемою та одним з умов сталого розвитку агропромислового комплексу.

Під родючістю ґрунту розуміють його здатність забезпечувати рослини елементами мінерального живлення та вологою, а також підтримувати інші сприятливі умови для проростання рослин в ґрунті (щільність, рН та ін.).

Потенційна родючість характеризується загальними запасами органічних та поживних речовин в ґрунті.

Ефективна родючість визначається кількістю доступних рослинам елементів живлення, який є для них найближчим резервом. Однак екстенсивне сільськогосподарське використання ґрунтів, недотримання чергування культур у сівозмінах, дефіцитний баланс елементів живлення веде до змін якості та кількості родючих земель. Тому, при плануванні стратегічних напрямків виробництва сільськогосподарської продукції, перш за все, необхідна оцінка стану ґрунтового покриву, його родючості, закономірностей його зміни під впливом природних та антропогенних факторів.

Агрохімічні обстеження

Для характеристики стану родючості ґрунту унікальний матеріал, представляють результати агрохімічних обстежень, проведених в Чернігівській області з 1965 року. Згідно з методикою проведення агрохімічного моніторингу інтервали між обстеженнями повинні складати 5 років, що дотримувалося аж до 1991 року. З 1992 р по 2001 рік був зроблений 5-й цикл, а з 2002 року по теперішній час триває 6-й цикл агрохімічного обстеження. Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції ставить перед виробництвом завдання збереження та підвищення ґрунтової родючості.

У Чернігівській області, де сільськогосподарські угіддя схильні до виснаження та деградації, необхідні експериментально обґрунтовані, виважені підходи до вирішення проблеми, всебічна оцінка факторів впливу на родючість ґрунту. По балансу вмісту в ґрунті рухомих поживних речовин можна судити про рівень її природних відтворювальних сил, що особливо важливо в умовах недостатнього застосування органічних та мінеральних добрив.

Щорічні втрати гумусу тільки з площі рілля (2,8 млн. га) складають близько 1,5 млн. тонн.

Найважливішою частиною ґрунту є органічна речовина гумус. Від кількісного та якісного складу гумусу залежать біологічні, агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунту, її водний, тепловий режим. Запаси гумусу в ґрунтах області, як правило, збільшуються в напрямку від лісових ґрунтів (світло-сірих) до типових чорноземів. Далі по просуванню на південь - до південних чорноземів та каштановим ґрунтам - запаси гумусу знижуються.

Найбільше гумусу міститься в типових чорноземах (в метровому шарі до 800-900 т/га), найменше -у світло-сірих і сірих ґрунтах (80-270 т/га). За результатами обстежень ґрунтів орних угідь Чернігівської області виявлено, що за останні 20 років в регіоні практично зникли чорноземи з високим вмістом гумусу (понад 8%). Скоротилися й площі середньогумусних ґрунтів з вмістом гумусу 6-8%, їх питома вага в структурі рілля області знизився з 31,9 до 10,4%.

Разом з тим, значно збільшилася кількість слабкогумусований ґрунтів (з 19,3 до 40,2%). Основним критерієм фосфатного стану ґрунтів (однієї з головних характеристик загального окультурені) служить зміст рухомого фосфору, яке може змінюватися в залежності від ґрунтово-кліматичних умов та біологічних особливостей оброблюваних сільськогосподарських культур. Чорноземні ґрунти Чернігівській області, що мають близьку до нейтральної та нейтральну реакцію середовища, акумулюють, в основному, неорганічні форми фосфатів.

Як правило, це кальцієві та магнієві солі ортофосфорної кислоти. На багатих кальцієм ґрунтах, якими є чорноземи типові, звичайні та південні, постачання рослин фосфором погіршується внаслідок наявності важкорозчинних фосфатів кальцію. У зв'язку з цим, застосування фосфорних добрив є необхідною для більшості ґрунтів та сільськогосподарських рослин.

За численними дослідженнями, проведеними в області агрохімічною службою та науково-дослідними установами, встановлені оптимальні параметри вмісту рухомих форм фосфору в ґрунтах: для вилужених та типових чорноземів - 150 мг/кг, звичайних чорноземів - 138 мг/кг, південних чорноземів - 120 мг/кг (за методом Чирикова).

За результатами 6-ти турів агрохімічного обстеження орних ґрунтів Чернігівської області на утримання рухомого фосфору можна простежити, що в динаміці з'являється певна тенденція підвищення вмісту рухомого фосфору в орному шарі до 90-х років минулого сторіччя. За результатами першого туру агрохімічного обстеження середньозважений вміст фосфору склав 68,2 мг/кг.

Далі спостерігається поступове збільшення вмісту рухомого фосфору та до кінця четвертого туру середньозважене значення його в ґрунтах області досягає 96 мг/кг, в цілому залишаючись в межах середньої забезпеченості. До 1991 року, завдяки високому рівню застосування добрив, площі ґрунтів з низьким вмістом рухомого фосфору різко скоротилися в 1,9 рази. У той же час відбулося зростання площ з високим вмістом фосфору (в три рази).

У зв'язку зі скороченням обсягів застосування фосфоровмісних добрив до 2000 року та пізніше відбулося деяке зниження забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором. За змістом калію ґрунту Чернігівській області характеризуються як високо забезпечені. Середньозважений вміст обмінного калію по області в 2011 р становило 136,4 мг/кг, що в значній мірі пов'язано з домінуванням різновидів ґрунту з важким механічним складом.

Для отримання інформації з моніторингу земель щорічно (з 2009 року) проводиться наземне суцільне обстеження земель на всій території шляхом проходу всіх полів земель сільськогосподарських угідь з обов'язковою фіксацією в системі географічних координат за допомогою GРS-навігаторів місця відбору ґрунтових проб на робочих (елементарних) ділянках всіх полігонів. Це є першим кроком до переходу на високоточне землеробство.

Реальний моніторинг стану родючості

Великою заслугою агрохімічної служби є ведення протягом всього терміну існування реального моніторингу стану родючості та безпечного використання земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні на ділянці локального моніторингу ведуться дослідження ґрунтів по 20 показникам, з урахуванням супутніх спостережень за розвитком рослин.

Результати цього моніторингу, отримані за єдиними методиками, прийнятими в агрохімічній службі, дозволяють достовірно охарактеризувати сучасний стан родючості ґрунтів та тенденції їх зміни. Основна мета спостережень - продовження контролю за динамікою ґрунтової родючості та агроекологічної ситуацією використовуваних с/г земель, атмосферних опадів та рослинності.

Агроекологічний стан ґрунтів продовжує залишатися безпечним для вирощування сільськогосподарських культур. Зміст важких металів та радіонуклідів знаходиться в межах фонових значень.

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM

SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Як залучити дощі? Хоч ворожи!

Іван АДАМЕНКО

RedTram
Загрузка...
Північний вектор