Останнє оновлення: 18:06 понеділок, 25 вересня
До сторіччя з дня народження
Ви знаходитесь: Політика / Україна / Степану Бандері – 100 років. АУДІОраритет
Степану Бандері – 100 років. АУДІОраритет

Степану Бандері – 100 років. АУДІОраритет

Урочисті збори до сторіччя з дня народження Степана Бандери відбулись сьогодні у Чернігові біля Каменю борцям за волю України.

Зібрались близько 40-50 чоловік – представники правих партій, громадських організацій та патріотично налаштовані чернігівці.

Але говорити про Бандеру ми сьогодні не будемо. Надамо слово йому самому.

Дня 31.3.1950 р. Провідник ОУН Степан Бандера дав інтерв'ю п'ятьом чужинним журналістам. Він з'ясував основні постуляти зовнішньої політики українських революційно-визвольних формацій.

Зустріч відбулася конспіративно, в малому готелі. Місце зустрічі й доїзд до нього були пильно стережені українською охороною, і назва місцевости в околиці Мюнхену не була відома її учасникам, а в пресі була оголошена, як “ближче неозначена місцевість.

Ці особливі заходи обережносте були спричинені тим, що Ст. Бандера жив у той час під постійною, настирливою нагінкою ворожої агентури, яка сама або при “приятельській прислузі” окремих службовиків західніх розвідок винищувала або насильно вивозила (тобто “репатріювала”) до СССР особливо небезпечних для російсько-большевицьких союзників політичних діячів.

Тому Ст. Бандера жив у відлюдній місцевості під прибраним чужим прізвищем і під постійною озброєною охороною старшини УПА, що був висланий ген. Чупринкою з бойовою групою через ЧССР до Проводу ОУН.

Пресова конференція знайшла широкий відгомін у світовій пресі Европи, Північної Америки й Арґентіни. Щоденники 72 країн подали, як свого роду сенсацію, повідомлення про цю пресконференцію. В окремих газетах (також і в деяких українських) зміст інтерв'ю був невірно поданий або й навмисне тенденційно перекручений. Текст пресових конференцій подаємо на основі звідомлення приявного на ній кореспондента “Шляху Перемоги” (ч. 15 1950 р.).

Привітавши журналістів, Степан Бандера заявив, що, йдучи назустріч часто висловлюваним побажанням чужинних журналістів, хоче дати їм інформації і вияснення про сучасні визвольні змагання України, щоб вони могли вірно поінформувати про них західні народи.

Яке Ви займаєте становище?

Голова Проводу Організації Українських Націоналістів.

Які цілі має ОУН?

Визволення України, повалення стану поневолення України большевицькою Росією, відбудову Самостійної Української Держави на українській етнографічній території, знищення російського імперіялізму, розподіл СССР на самостійні національні держави всіх поневолених Москвою народів.

До якого державного ладу змагає ОУН?

До народоправства (демократії) і соціяльної справедливости. ОУН бореться проти большевицької диктатури, тоталізму, проти комуністичного суспільного поневолення й визиску. В українській державі український нарід свобідною волею має вирішувати сам про її державний і суспільний устрій. Українська держава запевнить свобідний розвиток усіх ділянок життя — релігії, культури, господарства, забезпечить всебічну особисту свободу і справедливість усім громадянам України, свободу індивідуальної і збірної діяльности громадян на суспільно-політичній, господарській, культурній і на інших ділянках.

Яким способом хочете досягти своїх цілей?

Революційною, збройно-політичною боротьбою цілого українського народу в спільному протибольшевицькому фронті з іншими поневоленими народами.

– Чи ОУН є політичною, чи мілітарною організацією?

– ОУН є визвольно-революційною організацією, яка єднає в собі елементи організації політичної і мілітарної, відповідно до того, що українська визвольна боротьба є одночасно і суспільно-політичним процесом і збройною мілітарною дією. Діяльність ОУН полягає на унапрямлюванні й організуванні протибольшевицьких і протиросійських процесів і акцій, з українським національним, самостійницьким змістом у всіх ділянках життя. Членські кадри ОУН підготовляються однаково до політичної, як і мілітарної боротьби, та ведуть її в обидвох формах.

Які є сили українського визвольного руху?

Українські визвольні змагання очолює Українська Головна Визвольна Рада, що постала 1944 р., діє в Україні, як революційний найвищий орган українського народу в протиставленні до московської експозитури — т. зв. уряду УССР. УГВР, що має характер революційного парляменту, і її виконний орган — Генеральний Секретаріят — перебувають ввесь час в Україні.

Українська Повстанська Армія — це підпільна революційна військова формація, що веде мілітарну боротьбу в рамцях цілої революційної дії.

Яке є відношення між ОУН і УПА?

Найтісніша співдія. УПА постала із збройних відділів ОУН під час II світової війни, коли мілітарна боротьба розгорнулася у великих маштабах, на два фронти, проти німців і проти больше-виків. Основою УПА стали військові відділи ОУН, але в УПА входять теж не члени ОУН, всі, хто хоче брати участь у збройній боротьбі проти ворога за волю України. УПА побудована й діє на принципах чисто мілітарних в достосуванні до підпільних умов. УПА веде мілітарні операції в рамцях цілої революційної боротьби, яку практично організує й провадить ОУН.

Чи ви є комендантом УПА?

Ні. Головним Комендантом УПА є ген. Тарас Чупринка.

Яке його відношення до ОУН?

Він є другим Головою Проводу ОУН.

– Які є дії УПА?

– Операції УПА, їхні розміри і форми є кожночасно достосо-вані до ситуації. Під час війни і зразу після її закінчення УПА діяла більшими військовими одиницями, переводила мілітарні акції великих розмірів, опановувала повністю великі територіяльні смуги.

В сучасній, стабілізованішій ситуації, форми дії УПА е інші, як під час війни. В роках 1945-1948 большевики кількома наворо-тами провадили масові акції для ліквідації політичного підпілля. Багато дивізій оперували по кілька місяців по цілій території України. Коли дивізії совєтської армії виявились дуже мало надійними, від 1946 р. большевики уживають майже виключно військ НКВД.

Ані відділів УПА, ані цілого революційного підпілля ОУН большевикам не вдалося знищити. Тепер УПА діє меншими, роздрібненими відділами.

Головні цілі сучасних мілітарних дій УПА такі: посилення загального суспільно-політичного революційного процесу; захист населення перед винищуючими акціями НКВД, як, напр., масові вивози; паралізування і нищення осередків поліційного й економічного терору; революційно-пропаґандивні рейди до інших підбольшевицьких країн для підсилення тамошніх революційних рухів; розвиток і удосконалювання методів збройної революційної боротьби; унагляднення усім народам в СССР, що збройна революційна боротьба можлива й успішна в кожних обставинах, всупереч усім зусиллям большевицького терору; революціонізуючий вплив на совєтську армію; втримування в постійній дії основних кадрів революційної армії, яка у відповідний час буде здібною зорганізувати і повести до боротьби маси зреволюціонізованого вояцтва.

Чи з боку большевиків були інші спроби довести до припинення боротьби, напр., заклики?

Так. Від 1944 до 1947 р. большевицький уряд кількакратно звертався з офіційними закликами до українських революціонерів, щоб вони занехаяли боротьбу, приобіцював “амнестію”, говорив про українську державу. Українці надто добре знають москалів, і того роду підступні звернення не мали жодного послуху.

В інших країнах, напр., у Польщі, де підпільні сили частинно далися піймати на такі підступні потягнення большевиків і вийшли з підпілля, це привело не тільки до значного послаблення і демобілізації протибольшевицького підпілля, але також до поступового ув'язнення, вивозів і ліквідації всіх виявлених підпільників (Тут мається на думці членів польського підпілля, головно АК — “Армії Крайовей” — Д. Ч.)

– Який кількісний стан УПА?

– Це таємниця.

Чи можете подати орієнтаційні дані з минулого про кількісний стан і про розміри більших операцій УПА?

На переломі 1944 і 1945 рр. наші вороги, німці й больщевики оцінювали в своїх розвідчих звітах стан УПА на приблизно 200 тисяч війська.

В одному з більших кількаденних боїв проти однієї частини УПА з большевицького боку брали участь 3 дивізії (бій в смузі Чорного Лісу на Підкарпатті в 1945 р.). Відділи УПА, завдавши великі удари большевикам, зуміли прорватися з оточення.

– Яку зброю має УПА і звідки?

Всю зброю УПА здобуває на ворогові. Зокрема великі запаси зброї походять з часів війни. Головною зброєю є машинові кріси й пістолі, різні Гранатомети, ручна протипанцерна зброя, легкі протипанцерні гарматки.

Чи УПА має танки, літаки, артилерію і чи большевики вживають їх проти УПА?

Большевики, так як і німці, вживають проти УПА і танків, і літаків та артилерію. УПА літаків не має. Танків і Гранатометів уживали відділи УПА тільки деколи, в поодиноких боях, захопивши їх від ворога.

Як численна є сила ОУН?

Сила ОУН не міряється кількістю її зорганізованих членів. Вона полягає в тому, що ми мобілізуємо, організуємо і направляємо до плянової боротьби самостійницькі стремління і протиболь-шевицьке наставлення цілого українського народу. В боротьбі ОУН бере участь велика частина українського народу в різних формах та підтримує і співчуває їй увесь народ за вийнятком малої жменьки комуністів і їх прислужників.

Як можна оцінювати протибольшевицький потенціял в Україні?

– Половина з коло 45 мільйонів українців візьме безпосередню активну участь в протибольшевицькій визвольній революції. (Решта — нездібні до безпосередньої боротьби).

Як Ви стали провідником ОУН?

Вибраний на голову Проводу ОУН. В 1940 р. вибраний тимчасово Конференцією, в 1941 р. Великим Збором, найвищою установою ОУН, яка встановлює програму, організаційні закони і покликає Провід. Востаннє вибраний по виході з німецького концентраційного табору Конференціями ОУН в Україні в 1945 р. і в 1947 за кордоном. (Рішення обидвох конференцій мають силу постанов Великого збору ОУН — прим. Ред.).

Коли, де і чому ув'язнили Вас німці?

– В 1941 р. після проголошення відновлення Української Держави проти волі й плянів гітлерівської Німеччини. В'язнили до 1943 р. в тюрмі ґестапо в Берліні, а потім до вересня 1944 в концтаборі Захсенгавзен в Оранієнбурґу.

Коли і чому звільнили Вас?

– Восени 1944, як уже відступали з України, німці звільнили мене й малу частину українських націоналістів, стараючись приєднати собі прихильність українців. Пропозиції співдії я відкинув, так само як й інші. Німці держали мене під поліційним наглядом, зпід якого я втік на початку 1945р.

– Чи німці пропонували українцям співпрацю, обіцюючи державну самостійність?

Під час війни гітлерівська Німеччина ніколи не ставилась направду позитивно до справи української державної самостійности, тільки намагалася заманити сумнівними обіцянками в далекій перспективі.

Чи український народ не сподівається визволення від війни між Америкою і СССР?

Ми рахуємо тільки на визволення власною боротьбою, протибольшевицькою революцією. Війна може створити пригожі обставини, бути помічною. Але на визволення чужими силами Україна не рахує.

Коли буде революція в Україні?

Загальний революційний зрив в Україні і в інших підбольшевицьких країнах прийде у пригожий для того момент. Більше значення матиме дозрівання революційного процесу серед широких народніх мас, зокрема серед інших народів та зріст революційних настроїв у совєтській армії. А в другу чергу ролю відограє пригожий момент.

Чи Ваш рух діє теж в совєтській армії?

– Так. Ведеться успішна пропаґандивна й підготовча акція серед вояцтва совєтської армії, українців та інших національностей, щоб вони, замість захищати большевицький режим і московський імперіялізм, у відповідний час стали проти нього, в боротьбі за свободу, по боці визвольної революції.

Як уявляєте собі пригожий момент для вибуху революції?

Він може мати внутрішній характер — крайньо скрутне положення цілої большевицької системи і режиму, зокрема економічне заломлення. Внутрішній розвиток СССР йде по цій лінії прогресивно. Або друга можливість: криза зовнішнього характеру, війна, чи інша форма великого натиску на СССР ззовні.

Чи народ в Україні не рахує на те, що Америка розпгчне війну з СССР?

Ні. У нас люди знають, яке є відношення і яка політика Америки супроти СССР. Але знають, що війна така прийде невідхильно. СССР підготовляється до неї і її викличе.

Звідки знаєте і які е познаки, що СССР підготовляється до війни?

Маємо відомості про те, що діється в Україні і на цілому просторі СССР. Підготування большевиків до війни іде в різних ділянках:

а) психологічна мобілізація під прикривкою гасла “за мир”; большевики ведуть пропаганду, що Америка готується до аґресії і СССР мусить її відбити, знищити англо-американський імперіялізм,

б) СССР тримає під зброєю багато річників, веде інтенсивний військовий вишкіл всієї молоді не тільки в армії, але теж в комсомолі, в різних парамілітарних організаціях,

в) ціле господарство СССР і сателітів наставлене виключно на підготування війни, розбудову воєнного промислу, упослідження всякої продукції для мирних потреб,

г) інтенсивна розбудова великанських повітряних сил, морської фльоти, зокрема підводних човнів, будова доріг виключно в пляні потреб аґресивної війни, інтенсивне будування летовищ, великих підземних воєнних магазинів, розміщення їх на окраїнах території СССР, при шляхах випадів і в країнах сателітів — все це наглядно вказує, що СССР готується до війни поза власними кордонами, до аґресії.

– Коли, на Вашу думку, СССР викличе війну з Америкою?

– Тоді, як вже не зможе більше здобувати в “тихій війні”, коли на Заході не буде мати більше успіхів у своїй комуністичній, розкладовій і підривній дії і як наткнеться на твердий спротив у своєму просуванні на схід, в Азії, як це сталося на Близькому Сході. Тепер СССР не потребує одвертої, повної війни, доки при пасивності західніх держав здобуває легше і більше без великого риску.

– Чи Ви хочете спровокувати війну між СССР і Америкою?

Ми не маємо змоги цього зробити ані це не лежить в сфері наших завдань. Ми ведемо свою власну боротьбу і дбаємо про спільний визвольний фронт усіх поневолених большевизмом народів. А питання війни західніх держав з СССР — це справа захисту їхніх життєвих інтересів.

– Коли б дійшло до війни між Америкою і СССР, чи тоді вибухла б революція в Україні?

– Якщо б воюючі проти СССР держави виразно й зобов'язуюче задеклярували підтримку українським самостійницьким змаганням, визнали українську державність, як одну з цілей війни, і на ділі трактували Україну та її союзників, нашу визвольну боротьбу за союзника — тоді наша революційна боротьба велась би за таким пляном, щоб якнайбільше причинитися до швидкого і повното повалення спільного ворога і до встановлення миру.

На випадок іншої постави держав, що воюють проти СССР, ми трактували б їх війну як також чужу нам справу і свою власну боротьбу провадили б виключно за власним пляном, як пе для нас було б найкорисніше, не маючи підстав координувати її з воєнними плянами противників СССР.

Чи ОУН дістає допомогу від американців?

- Ні.

- Чи співпрацює з СІС? (Американська контррозвідка)

– Ні. Натомість знаємо, що різні люди підшивалися під фірму Організації і вводили в блуд американські чинники.

Чи большевики старалися зробити на Вас атентат?

Так. Служба Безпеки викрила трьох аґентів НКВД, які мали таке завдання.

– Чи міг би хтось з журналістів піти в Україну і побачити там Вашу боротьбу?

Засадничо так. Передумовою до того є повне обостороннє довір'я і вимога взяти на себе ризик. Приблизно половина людей, що виконують завдання зв'язку між краєм і закордоном — гине.

Скільки приблизно з України бійців УПА в рейді до Німеччини? Чи ще прибувають такі відділи?

– Перед двома роками до Німеччини й Австрії пробились рейдом приблизно 300 вояків УПА і членів ОУН з західніх українських окраїн під Польщею. (Не “околиць” — як подали деякі чужинні газети — Ред.). Вони дістали наказ перейти сюди тоді, коли після дворічної боротьби з тих теренів виселено все українське населення. З матірних українських земель приходили тільки малі групи для зв'язку.

Наприкінці Бандера звернув увагу західніх кореспондентів на такі питання:

Дотогочасна політика й тактика західніх держав супроти СССР має багато хиб, які шкодять боротьбі проти большевицького наступу на ввесь світ.

Розмежування большевизму від російського імперіялізму є неправильне. Не можна знищити одого, залишаючи другий, а вже цілком нереальна концепція, мати одного з них за союзника проти другого.

Такою хибною концепцією є ставка на російські сили, які виступають проти большевизму, а самі є за втриманням імперії, яка поневолює інші народи.

Рівнож помилковою є ставка на т. зв. тітоїзм, націонал-кому-нізм, з надією, що його вдасться мати союзником проти СССР. Це другий троянський кінь. В світовому змагу комуністи знайдуть спільну мову з СССР. Пактуванням з Тітом і т. п. західній світ позбавляє себе ідейного обличчя в боротьбі з большевизмом.

Багато шкоди в протибольшевицькому фронті накоїла концепція протидіяння большевицькій системі методами легальними, парляментарних виборів і т. п. В країнах новоокупованих Совєт-ською Росією, в т. зв. сателітах спрямування національних і протибольшевицьких змагань на той шлях легальної боротьби принесло великі втрати, демобілізацію і заламання протибольшевицьких сил. До цього причинилась політика західніх держав, яка штовхала ті народи на такий шлях. Проти большевизму — системи безоглядного терору, безправства, тоталізму — є можливий тільки один спосіб визвольної боротьби для поневоленого народу — безкомпромісова революція.

Західній світ недобачає і недоцінює найпевніших і найтвердших сил в світовому змаганні з большевизмом — революційних визвольних рухів поневолених народів.

Так само як Україна, багато інших народів ведуть свою боротьбу з большевизмом, з російським загарбницьким імперіялізмом. Національна ідея, змагання за свою самостійність і свобідний розвиток, дає тим народам силу витривати в найтяжчому змаганні тоді, коли могутні держави пактують з СССР.

Тепер боротьба наших народів не йде осамітнено. Усі самостійницькі, революційні сили єднаються в Антибольшевицькому Бльоці Народів, творять спільний фронт визвольної боротьби. В АБН входять визвольні рухи таких народів: азербайджанці, білоруси, болгари, грузини, естонці, ідель-уральці, козаки, литовці, лотиші, мадяри, румуни, серби, словаки, туркестанці, українці, чехи, хорвати.

Чому нема в АБН поляків?

Бо польські політичні чинники за кордоном не погоджуються на принцип самостійних національних держав в етнографічних границях, що його прийняли усі народи АБН. Вони хочуть прилучити до Польщі частини земель українських, білоруських, литовських і ін. Але на рідних землях існує співдія українського революційного руху з польським протибольшевицьким підпіллям, яке не обстоює імперіялістичних позицій.

* * *

Закликом, що протибольшевицькі сили західніх народів повинні підтримати визвольну боротьбу народів АБН, не тільки в ім'я вселюдських ідеалів, але теж у своєму власному інтересі, закінчилося інтерв'ю С. Бандери з чужинецькими журналістами.

За інф. stepanbandera.org

Фото: Сергій СТУК

Коментарі (30)

Політолог. | 2009-01-12 21:51

Ти не адекватний.Кого ти пугаеш казками. Ми не дамо зробити з
нашого провідника те що ви "кегебешники" робили з вашими ідолами.
Померти за Україну поняв паскуда ми в підпілля не збираемось.
А заберете трубу зірвемо.Так от померти за Україну велика честь.
А т ви дітей в Абхазію,Таджикістан,Чечню, ще раз Чечню та Грузію
на бойню посилали. Тільки не розказуйте вбивці ,що осетини самі повстали проти законної влади в Грузії.

Адекватный | 2009-01-05 15:14

Ну поздравили, ну выпили, ну закусили...и пускай себе отдыхает, только поздно вы (нацианолисты) начали праздновать его привселюдно...осенью власть то сменится, снова в подполье уйдёте

С | 2009-01-05 10:35

Погодтесь, що бренд "БАНДЕРА" був спільним "проектом" НКВД(для зомбування населення СРСР) і ОУН(як організації).
Профі по психологічній війні в НКВД дуже сподобалося це прізвище, бо слова "бандерівці" і бандити дуже співзвучні, а ОУН - як вдала пропаганда їх провідника. Це вам не "мельниківці" чи "оунівці-упісти", чи "чупринкісти"?
Тому треба бути об"єктивними в оцінках внеску в національно-визвольну боротьбу україського народу кожної історичної особи і не забувати інших наших Героїв.
    

A007 | 2009-01-05 09:51

дуже цікаве інтервю. Валу за нього слід подякувати. А головне воно й досі актуальне, бо здається Захід як і тоді не розуміє що таке Московія та які в неї цілі

apostol754@gmail.com | 2009-01-04 19:56

 Чи відзначать Степана Бандеру Героєм Україні чи ні, це не має значення. В думках та справах спрвжніх гуманних людей він давно
герой.А ось щоб не було для громадян України образливих балачок
треба детально виписати його біографію з 1939 по 1945 рік і роздати на
9 травня людям які не розуміють.Або не хочуть розуміти.Половина їх
викине, а в половини лишиться на память.

ТАО | 2009-01-04 18:54

TAO
Олександр
Это не причина расписывать стены "Бандера - герой" и т.д. зданий и тот же памятник возле Дворца детей и юношества. Как скинхеды какие-то...

TAO | 2009-01-04 18:51

TAO
СергійЗвісно, кількість людей на таких заходах залежить у першу чергу від ступеня прихильності до акції рахуючого :)
Не знаю, коли ви там бачили 20-25, ле якщо порахувати голови навіть на цих фото, буде побільше. До речі, народ стоїть один за одним і не всі фото настільки панорамні, щоб охопити всіх по краях.
Возможно, людей было чуть больше. Не стану спорить. Человек на 15-20. Это что-то меняет, если говорить о популярности идей Бандеры в наши дни?
И уточню - я ни на чьей стороне. Только изучаю исторические материалы. И Бандера пока что мне крайне неприятен. Но знаю пока мало.

Люба П. | 2009-01-04 10:48

Якщо поважати історичних осіб за те, що вони щось колись у когось "відгризли" або когось кудись переселили - то це, вибачте, повне дикунство. А що вони зробили для того, аби прості люди жили нормально: не голодували, не гинули на війнах за "відгризання" в когось території, не боялися прокинутися в Сибіру??? Нормальнім керівникам завжди досить роботи на власній історичній території. Тільки викопні монстри з середньовічним світосприйняттям роблять так, як керманичі Росії. На них не розповсюдилися ні демократичні ідеї Вольтера, з яким Катерина 2 вела переписку, ні святість прав людини, ні найпростіші християнські істини (не вкради, не вбий, не збреши). Отож уся сталінсько-путінська історія побудована на прославлянні насильства й агресії, а світ усе-таки змінився. Принаймні, прості люди підросли, подорослішали.

Sirko | 2009-01-03 22:28

Сергій
Sirko
BeNeRaРадив би тобі захопитися історією.... Не сталінською
Судя по Вашим постам - вы человек уравновешенный. Хоть и националист - но не дикарь. История? Чем больше я её изучаю...Тем более, наверное, уважаю именно сталинскую историю.....
.
Прошу ВВ (модераторов) удалить мои следующие слова к BeNeRa (дайте ему время прочесть, и удалите): :
Сталин выселил из Крыма Этих... И вселил туда Тех (украинцев)...
Сталин отгрыз кусок у Польши и присоедил этот кусок к Нам... .И т.д. .и т.п.
  

BeNeRa | 2009-01-03 19:02

Сергій
Sirko
Радив би тобі захопитися історією.... Не сталінською

Sirko | 2009-01-03 17:12

Сергій
Я предложил всем и взял на себя обязательство - молчать. Исходя из праздников. Чтоб не портить никому настроения. И что вы думаете? Почитайте ветку: обрушились на "сирков", "рябков" и т.д. И за что? За молчание? Или кто-то хочет, чтобы я облил Бандеру грязью? А смысл?
Мы ведь в одном городе живём. Зачем же обгаживать друг друга? Вам - Бандера, мне - Шорс или Карл Маркс. И какие тут проблеммы? Мы, что - должны Гражданскую войну затеять?

abc | 2009-01-03 05:53

Не подобаються мені фільми жахів, не моє. Але, в даному випадку, проведу з ними аналогію. За часів Бандери ідеологічні мутанти на Україну нападали зовні, отже і засоби протидії були відповідні - збройна боротьба. Вона була програна - мутанти інфікували практично весь народ, але потім почали внутрішньо розкладатися.
Об"єднуючи тодішніх борців з нинішніми, хочу сказати: "Слава Героям!", котрі боролися і борються за українців і Україну. Раніше вони боролися проти зовнішньої агресії, сьогодні за очищення від насадженої загарбниками мутованої свідомості.

BeNeRa | 2009-01-02 23:38

Впевнений, на Заході подібна дата була б відмічена спокійно, достойно і гордо. Я вважаю Захід трохи культурнішим за Схід, взагалі - чим довше люди жили "під совєтами", тим безкультурніші і дикіші стали. Ми ж взяли від "совєтів" моду на мітинги, демонстрації, тобто ті акції, де можна покричати, полаятися, "випустити пар".... Особисто для мене - це неприйнятне. Покласти до могили квіти - ось головне! А не те - всі побачили, що Я поклав.. На жаль все відбулося саме так.

Шева | 2009-01-02 21:57

Signend
Мазепа Іван Степанович - похований у Галаці, Румунія.
Орлик Пилип Степанович - помер в місті Ясси, Румунія.
Петлюра Симон Васильович - похований на кладовищі Монпарнас у Парижі
Махно Нестор Іванович - помер у Парижі. Урну з прахом Махно замуровано в стіні комунарів на кладовищі Пер-Ляшез.
Євген Коновалець - похований на кладовиці Кросвейк у Роттердамі, Нідерланди.
П.С. Треба в школі було вчитися, а не бухати!

Олександр | 2009-01-02 21:46

TAO
Ну в городе галят уже давно, лет так 500 и одна аллея героев чего стоит, ну разве что одного Кирпоноса можно назвать с большой буквы.К сожалению, Украниские Герои похоронены по всему миру, а некоторыми названы даже аэропорты - Орли например для дежурных сирков.
5 углов

Сергій | 2009-01-02 21:30

TAO
Звісно, кількість людей на таких заходах залежить у першу чергу від ступеня прихильності до акції рахуючого :)
Не знаю, коли ви там бачили 20-25, ле якщо порахувати голови навіть на цих фото, буде побільше. До речі, народ стоїть один за одним і не всі фото настільки панорамні, щоб охопити всіх по краях.

TAO | 2009-01-02 20:37

Я точно не знаю, герой Бандера или нет. Слишком яркая натура и вместе с тем "без царя в голове" и чёткой программы (то, что я читал - увы, безперспективно). Но:
1. Не было на митинге 30-40 человек. От силы 20-25. Это на фотографиях заметно. И я лично видел. То есть идеи его -увы, непопулярны. И народ такие поганки в адрес собравшихся кричал...
2. А зачем было накануне сиены и памятники в городе опписывать выражениями с именем Бандеры? Гадить-то в нашем городе к чему?

Signend | 2009-01-02 20:23

только украинские герои похоронены в Германии.-)

Олександр | 2009-01-02 17:01

Ну що кацапи з’їли. Рукописи не горять і дійсні Герої Богом мічені.
5 кутів

Володимир | 2009-01-02 16:03

Президент не приїхав на свята на батьківщину Бандери. І не присвоїв
Бандері Героя України... Тож, питається, чи взагалі українській він президент?..

Доля | 2009-01-02 14:22

Без "сіркив" життя, на жаль, неможливо. Їм, сіркам, треба гавкати, а нам треба не зупинятися, а йти далі... Справ ще багато...
Слава Україні! Слава Бандері! Всім синам України, що загинули, СЛАВА!

Люба П. | 2009-01-02 12:49

Шановні сірки і рябки (обто совки). Новий рік на нашій території традиційно (після введення християнства) наступає після Різдва Христового, яке ми відзначаємо 7 січня. А нині триває різдвяний піст.
Що святкують люди 1-го січня - не відомо. Старі люди це називали "совецьким новим роком". Тобто "совецькі атеїсти" навмисно перепсували по-своєму календар і підсунули людям свято в піст. Щоб уникнути нарешті цього абсурду, треба або святкувати Різдво разом з усім християнським світом 25-го грудня, або перенести наш Новий рік на 14-е січня. Інакше це - шизофренія.
А Степана Бандеру "небесний диспетчер" послав у наш світ 1-го січня для того, щоби псувати "свято" советам, совкам, сіркам і рябкам:)))
Щоб не розслаблялися і нарешті усвідомили, що Бандера - це знак Божий. Або кара Божа. А для нас, українців, - єдиний справжній герой 20-го століття:)
Учора ж, посеред похмільного синдрому чернігівців, які бездумно блукали центром у пошуках невідомо чого, святкування дня народження Бандери було єдиною світлою і одухотвореною подією в сонному місті.
Чернігівці, задумайтеся, що ви святкували 1-го січня? На жаль, ви в черговий раз грішили перед Божественою Істиною. .. Сірки й рябки скоро відійдуть, а Бандера (що в польській мові означає "прапор") залишиться у віках української історії. Амінь:)

революціонер | 2009-01-02 12:31

Слава Бандері! Слава націоналістам Чернігова!

Сергій | 2009-01-02 11:02

У таких випадках, Сірко, в інеті кажуть "слів защітан" :-Р

Sirko | 2009-01-02 09:33

Sirko
СергійНу блін Сірко!
Людині дали слово хоча б через півсторіччя після вбивства московським катом і замовчування комуняцькою системою.
Що тут поганого? Поясни так просто, наче мені 6 років, щоб зрозуміло було.
Ничего не поясню. Закон. Украина. ВВ. Наберись мужества и жди.
  

Сергій | 2009-01-02 00:41

Sirko
Ну блін Сірко!
Людині дали слово хоча б через півсторіччя після вбивства московським катом і замовчування комуняцькою системою.
Що тут поганого? Поясни так просто, наче мені 6 років, щоб зрозуміло було.

Павло П | 2009-01-01 23:41

Sirko
Що значить впёр: У Степана ж День народження 1 січня. такшо це інформаційний привід, а не впёр.

Sirko | 2009-01-01 23:02

И прошу тебя, ВВ, не публиковать "политические" отзывы на твои материалы аж до середины января, пока не закончатся праздники на Руси-Украине. У нас, у ТВОИХ читателей, есть ДОГОВОР на эту тему...

Sirko | 2009-01-01 22:43

Ну мы же договорились, вроде, о плохом на Новый Год не писать....
А чё ж ты ВВ материал о Бандере впёр 1 января!?
Мы ж (твои читатели) договорились....
Я б сказал, что я думаю о Бандере, Но не скажу.... У нас (твоих постоянных читателей) есть на этот счёт договор.....

OLEKSANDER | 2009-01-01 21:58

МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ!!!СТЕПАН БАНДЕРА НАШ ГЕРОЙ!!!
закрити

Додати коментар:

Фотоновини

  Сльози, сміх і оплески або Украдена головна прем’єра

SVOBODA.FM