Останнє оновлення: 15:21 середа, 21 лютого
Оподаткування
Ви знаходитесь: Економіка / Регіон / До уваги платників податків: законодавчі зміни - 2017
До уваги платників податків: законодавчі зміни - 2017

До уваги платників податків: законодавчі зміни - 2017

Чернігівська ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області інформує, що з 01 січня 2017 року набрали чинності зміни у податковому законодавстві.

Мова про Закони України:

 • від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,
 • від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»
 • та № 1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі»,
 • від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі - Закони).

Ними внесено зміни в частині адміністрування податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств, трансфертного ціноутворення, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку (спрощена система оподаткування), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, екологічного податку і рентної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема:

 - з податку на додану вартість (далі – ПДВ):

 • передбачено механізм зупинення органами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 01 квітня по 01 липня 2017 року працюватиме в тестовому режимі);
 • бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних);
 • збільшено до 365 днів строк реєстрації податкових накладних та удосконалено механізм застосування штрафних санкцій;
 • доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;
 • помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;
 • скасовано застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств та передбачено перехідні норми для колишніх спецрежимників, а саме:
 • термін закриття рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ - з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року;
 • реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;
 • сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежимниками за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (IV квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

- з акцизного податку:

 • скасовано обов’язкову реєстрацію платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємкостях до 2 літрів, крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
 • збільшено ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, деякі види пального;
 • скасовано роздрібний акцизний податок з роздрібного продажу палива.

- з податку на прибуток підприємств:

 • уточнено вимоги для неприбуткових організацій;
 • виключено можливість зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • доповнено порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування;
 • визначено коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, зокрема на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), за операціями з неплатниками податку на прибуток, на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги;
 • уточнено норми щодо уникнення подвійного оподаткування за операціями, що здійснені до 01.01.2015 року.

 - з трансфертного ціноутворення:

 • передбачено зміну критеріїв для визнання операцій контрольованими:
 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку збільшено до 150 мільйонів гривень
 • (за вирахуванням непрямих податків) (замість 50 мільйонів гривень);
 • річний обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку збільшено до 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) (замість 5 мільйонів гривень);
 • уточнено вимоги до документації з трансфертного ціноутворення, яка подається на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
 • уточнено порядок самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки»,
 • термін подання Звіту про контрольовані операції перенесено до 01 жовтня року (замість 01 травня року);
 • розмежовано штрафні санкції за неподання та несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.

- з рентної плати:

 • збільшено ставки рентної плати:
 • за користування надрами;
 • за використання води;
 • за користування радіочастотним ресурсом;
 • за користування лісовими ресурсами;

- з екологічного податку:

 • збільшено ставки податку.

- зі спрощеної системи оподаткування:

 • передбачено, що при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця – платника  єдиного податку не враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • встановлено ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового року;
 • підвищено ставки єдиного податку для платників IV групи.

- з плати за землю:

 • встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;
 • встановлено, що за 2016 рік коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель : для сільськогосподарських угідь - 100 відс., для земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків. 

- з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 • надано пільги деяким категоріям оздоровчих закладів та спортивним закладам, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • встановлено ставку у розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування з урахуванням коефіцієнту 0,5.

- з транспортного податку:

 • змінено розрахункову середньоринкову вартість легкового автомобіля, яка застосовується з метою визначення  об'єкта оподаткування транспортним податком (у 2017 році - 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року).

- з податку на доходи фізичних осіб:

 • звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрухту;
 • збільшено  неоподатковану вартість навчання, яка сплачується за фізичну особу (не вище трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня  звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи), знято заборону на її звільнення протягом 3 років;
 • збільшено до 80 євро неоподатковуваний розмір добових при закордонних відрядженнях;
 • за ставкою у розмірі 9 відсотків оподатковуються доходи у вигляді дивідендів по акціям й корпоративним правам, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;
 • змінено перелік витрат приватного підприємця на загальній системі, виключено зі складу витрат суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, надано право
 • (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (крім земельних ділянок, об'єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів).

 - з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 • фізичні особи - підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, зобов’язані нараховувати та сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску, незалежно від того отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року чи ні;
 • для фізичних осіб - підприємців, що віднесені до першої групи єдиного податку, сума єдиного внеску не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів провадження підприємницької діяльності до страхового стажу, пропорційно сплаченому єдиному внеску.

* * *

Окрім того внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:

 • скасовано спеціальну звітність для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • плата за ліцензію на право оптової торгівлі для малих крафтових пивоварень з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік складе 30000 гривень;
 • суб’єкти господарювання, які виробляють виноматеріали, можуть отримувати ліцензію на виробництво спирту коньячного, а також здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним власного виробництва за наявності ліцензії на виробництво (без окремої ліцензії на оптову торгівлю вартістю 500000 грн.);
 • скасовано обов'язковість сертифікації алкогольної продукції.

Приведено у відповідність питання  маркування (етикування) зброджених напоїв, та запроваджено фінансову відповідальність за виробництво, транспортування та зберігання алкогольних напоїв у тарі, не визначеній законом.

Відділ організації роботи Чернігівської ОДПІ

закрити

Додати коментар:

SVOBODA LIVE! - YouTube
SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM


Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM


SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Про українську в побуті розповів Іван Баран

SVOBODA.FM

RedTram
Загрузка...
Північний вектор