Останнє оновлення: 19:04 середа, 1 лютого
Промислові забруднення
Ви знаходитесь: Економіка / Україна / ТОП-100: Забруднювачі Чернігівщини
ТОП-100: Забруднювачі Чернігівщини

ТОП-100: Забруднювачі Чернігівщини

До «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» у 2008 році на загальнодержавному рівні по Чернігівській області відносено три підприємства:

КП «Чернігівводоканал», ВАТ «Чернігівське Хімволокно» та Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль ТОВ фірми «ТехНова».

Про це "Високому Валу" повідомили у Секторі взаємодії з ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області.

За 2008 рік викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин становили від:

– ВАТ «Хімволокно» - 0, 245 тис. тонн (за 2007 рік – 0, 243 тис. тонн);

– КЕП «Чернігівська ТЕЦ ТОВ фірми «ТехНова» - 15, 47 тис. тонн (за 2007 рік - 11,42 тис. тонн);

– КП «Чернігівводоканал» - 1,2 тис. тонн, (у 2007 році – 0,009 тис. тонн), після проведення інвентаризації ввійшли викиди від очисних споруд (метан - у кількості 1,153 тис. тонн).

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал»

Критерії віднесення – вплив на водні ресурси. Основною діяльністю КП «Чернігівводоканал» є видобуток підземних прісних вод, забезпечення питною водою населення та підприємства Чернігова, експлуатація та обслуговування каналізаційних та водопровідних мереж в межах міста, здійснення очистки стічних вод.

До складу очисних споруд входять: приймальна камера, механічна грабарня, пісколовки, 3 черги преараторів, первинні радіальні відстійники, аеротенки, вторинні радикальні відстійники, контактні резервуари, ставки доочищення, мулові та піскові майданчики.

На підприємстві в наявності об'єкти підвищеної небезпеки 2-го класу (склад хлору та хлордозаторна).

Станом на вересень 2008 року на балансі КП «Чернігівводоканал» налічувалось 97 артезіанських свердловин, з них діючих - 84, потребували капітального ремонту - 4, затампоновано - 5, спостережних - 4.

За останні 3 роки доведені підприємству ліміти забору та передачі води іншим споживачам не перевищувались.

З квітня 2007 р. по лютий 2008 р. виявлено перевищення нормативів ГДС забруднюючих речовин із стічними водами в р. Білоус по азоту амонійному та фосфатах, чим спричинено негативний вплив на гідрохімічний склад річкової води.

Для здійснення контролю за скидом стічних вод від промислових підприємств в міську каналізацію м. Чернігова КП «Чернігівводоканал» перевірено 152 підприємства, на 43 виявлено перевищення ГДК забруднюючих речовин в стічній воді, загальна сума штрафних санкцій склала 200,9 тис. грн.

На балансі КП «Чернігівводоканал» налічується автотранспорт, який працює на бензині, дизельному паливі, стисненому газі. В наявності графік перевірки автотранспортних засобів на вміст оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах автомобілів протягом 2008 року. Заміри вмісту оксиду вуглецю та димності у відпрацьованих газах автомобілів проводились один раз в півріччя.

Мали місце забруднення території виробничої бази КП «Чернігівводоканал» розливами нафтопродуктів.

Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб’єктам для утилізації чи видалення, згідно договорів.

Протягом 2008 року КП «Чернігівводоканал» дотримувалось розробленого плану природоохоронних заходів.

Відкрите акціонерне товариство «Чернігівське Хімволокно»

Критерії віднесення – викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів. ВАТ «Чернігівське Хімволокно» належить до категорії об’єктів хімічної промисловості. Основною метою підприємства є виробництво хімічних волокон.

Основна діяльність, яка призводить до викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, це виробництво: поліамідної нитки для корду та технічних виробів; поліамідної текстильної нитки і волокна; нитки «Анід» для кордних тканин та технічних виробів. На підприємстві нараховувалось 334 джерела викидів в атмосферне повітря.

Технологічне обладнання експлуатується відповідно до технології виробництва і відповідає вимогам нормативно-технологічної документації та нормативам викидів в атмосферне повітря.

На балансі підприємства налічується автотранспорт, з який працює на бензині, дизельному паливі, стисненому газі. В наявності графік перевірки автотранспортних засобів на вміст оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах автомобілів на 2008 рік. Заміри вмісту оксиду вуглецю та димності у відпрацьованих газах автомобілів проводяться один раз в півріччя.

На підприємстві виконувався затверджений план заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на 2008 р.

Показник утворення в області токсичних відходів першого класу небезпеки є одним з найбільших в державі за рахунок промислових стічних вод з вмістом гексаметилендіаміну, які утворюються на ВАТ «Чернігівське Хімволокно». Для їх знешкодження на підприємстві функціонує установка - станція спалювання гексаметилдіаміну, де відходи спалюються в циклонних печах при температурі 10000°С, при цьому утворюються окисли азоту і вуглецю, пари гексаметилендіаміну у вихідних газах відсутні.

Решта стічних вод зберігається до знешкодження в спеціальному ставку-накопичувачі. Технічний стан накопичувачів задовільний. Можливості потрапляння неочищених промислових стічних вод у водні об’єкти разом зі зливовими водами станом на березень 2008 року не встановлено.

Відповідно до повідомлень про проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки від 2003 та 2007 р. на підприємстві наявний об’єкт підвищеної небезпеки першого класу - цех аміачно-холодильних компресорних установок. Станом на березень 2008 року підприємством передані матеріали до органів Держнаглядохоронпраці для отримання свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта підвищеної небезпеки. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання був відсутній, що є порушенням ст. 13 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

У 2006 році на підприємстві введено в експлуатацію каландровий цех, в результаті функціонування якого утворюються відходи з залишками реагентів, в тому числі тих, що відносяться до переліку отруйних речовин. Відходи збирались в кубові баки, які розміщені на піддонах в закритому приміщенні.

Для забезпечення оперативного реагування та ліквідації аварійних ситуацій на підприємстві створена воєнізована газорятувальна служба.

На підприємстві, відповідно до чинного законодавства, функціонує установка по утилізації ртутьвмістних ламп потужністю 200 тис.шт./рік, установка за зміну переробляє більше 660 шт. ламп. Шлам, що містить відходи скла та металеву ртуть, передається, згідно договору, спецпідприємству для подальшої утилізації. Залишки скла, оброблені спеціальними розчинами для видалення ртутних домішок вивозяться на міський полігон твердих побутових відходів, згідно відповідної угоди. Транспортування та тимчасове зберігання ртутного шламу проводиться в герметичних металевих контейнерах, що забезпечує надійний захист від забруднення навколишнього середовища.

Виробнича діяльність щодо дотримання вимог екологічної безпеки в сфері поводження з відходами та отруйними речовинами регламентується відповідними дозволами, що має підприємство. Відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності підприємства, передаються іншим суб’єктам для утилізації чи видалення згідно договорів.

КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова»

Критерії віднесення – викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення відходів (вугільна зола). Основною метою діяльності Підрозділу є забезпечення споживачів електричною та тепловою енергією.

На сьогоднішній день на збільшення або зменшення викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря значно впливає режим роботи підрозділу та вид використаного палива - вугілля чи газ.

Основне енергетичне обладнання ТЕЦ введено в експлуатацію в 1961-1962 та 1973-1974 р.р. Модернізація обладнання практично не проводилась, це приводить до зниження ККД котлоагрегатів. Коефіцієнт використання встановленої потужності низький. Виробництво теплоенергії та електроенергії по місяцям нестабільне. Це негативно впливає на ефективність роботи ТЕЦ.

Основні виробничі відходи підприємства – зола, що утворюється при спалюванні вугілля. Для розміщення вугільної золи підприємством використовується золонакопичувач № 1 КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» розташований у ІІ поясі санітарно захисної зоні р. Десна на відстані 1 км від підприємства. Золовідвал, проектною потужністю 1822 тис. т., експлуатується з 1961 року, на ньому розміщено більше 2 млн. т золи. Внаслідок аварійної ситуації та руйнуванні дамби, зола може потрапити до р. Десна.

На території ремонтно-будівельної дільниці виявлено розміщення побутових та будівельних відходів в непристосованих місцях, що є порушенням ст. 17 Закону України «Про відходи».

Об’єкти підвищеної небезпеки підприємства: наземне мазутосховище та його інфраструктура, наземні резервуари для зберігання компресорних, трансформаторних та турбінних масел, підземний резервуар мазутогосподарства котлотурбінного цеху; потенційно небезпечні об’єкти, що відносяться до 1 класу підвищеної небезпеки: АЗС, реагентне господарство (використовує у виробничому процесі кислоти, луги), гідразинна установка (хімічна токсична речовина гідразин використовується для очищення обладнання).

У виробничому процесі використовувались хімічні речовини-прекурсори. Для зберігання хімічних речовин використовуються ємності, які розміщені на бетонованих площадках з бетонним обвалуванням. На підприємстві розроблені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

На підприємстві наявний зведений журнал забору, використання та скиду стічних вод, в який щомісячно заносились дані обліку вод. Скид стічних вод здійснюється в мережу каналізації КП «Чернігівводоканал». Зворотні води після шлаковидалення скидаються у шлаконакопичувач з подальшим скидом у відвідний канал р. Десна; скид технічної води після використання її на виробничі потреби, з території підприємства та мазутогосподарства, відмивочні води станції водопідготовки, після проходження станції нейтралізації, здійснюється у скидний канал. По скидному каналу зворотні води передаються рибкомбінату.

Облік стічних вод здійснюється по нормах водовідведення з записами у зведеному журналі обліку. Показники якості зворотних вод, що скидаються в р. Десна, знаходяться в межах затверджених нормативів граничнодопустимого скиду забруднюючих речовин. Контроль за якістю стічних вод здійснюється атестованою лабораторією КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірма «ТехНова».

Водовідведення зливових вод з території ТЕЦ та мазутогосподарства перед скидом у відвідний (скидний) канал здійснюється на передочисні споруди (нафтовловлювач). Нафтоуловлювач потребує очищення.

На підприємстві наявні стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основними забруднювачами атмосферного повітря є котли, які працюють на твердому паливі - антрацитовому штибі Донецького басейну з підсвіченням природним газом, а також газомазутовий котел, який працює на газу. Для очистки димових газів від золи котли обладнані мокрими золоуловлюючими установками.

На підприємстві виконувався план заходів по зменшенню викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на 2008 рік.

Коментарі (5)

акаб | 2009-01-23 20:02

самый главный забруднювач це товариш з партнер банку!

EURO | 2009-01-23 10:02

Тепер стане ще легше, друзі)) "Хімволокно" стало повністю аж до весни, так шо стане легше дихати нам, ой легше))))

Екотехнік | 2009-01-22 10:56

Залишилось тільки накрити все це непроникним ковпаком, підключити нагнітач для відкачування повітряно-метанової суміші, включити в дію сепаратор для відокремлення метану, плюс ще ряд допоміжних установок та операцій, і вуаля! Можна виходити на газовий ринок! З водоканалу магарич.

Прохожий | 2009-01-22 10:49

Это наверное три предприятия, которые еще работают на Черниговщине? Остальные уже ничего ни где не загрязняют...

Сергій | 2009-01-22 09:56

"... викиди від очисних споруд (метан - у кількості 1,153 тис. тонн)"
Стривайте.
Це ж близько 1441 тисяч кубометрів метану. По російським цінам це газу більш ніж на півмільйона доларів. Чи я десь кому не так поставив?
закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

SVOBODA.FM на Apple Podcasts

Реклама на сайті SVOBODA.FM
Фотоновини

  До сліз про тих, кого нема

SVOBODA.FM