Останнє оновлення: 13:14 понеділок, 27 січня
Несіть гроші!
Ви знаходитесь: Політика / Чернігів / Антошин: Нові тарифи ЖКГ у жовтні – дійсні
Антошин: Нові тарифи ЖКГ у жовтні – дійсні

Антошин: Нові тарифи ЖКГ у жовтні – дійсні

Жителям Чернігова за послуги ЖКГ за жовтень потрібно сплачувати за новими підвищеними тарифами.

Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Вадим Антошин.

"Квитанції, які вже одержали чернігівці, є дійсними", - сказав він.

Про це "Високому Валу" повідомив відділ зв'язків з громадськістю Чернігівської міської ради.

В.Антошин пояснив, що сесія міськради відбулася 31 жовтня, а тарифи на квартплату, теплопостачання зросли з 1 жовтня і діяли упродовж місяця.

"Крім того, сесія міськради ще не завершилася і рішення про скасування підвищених тарифів не набуло чинності", - прокоментував ситуацію В.Антошин.

Водночас він ще раз наголосив, що управління житлово-комунального господарства вважає рішення депутатів незаконним і таким, що ставить під загрозу роботу системи життєзабезпечення Чернігова, насамперед, продовження опалювального сезону, наявність гарячого водопостачання у місті.

Субсидії населенню за послуги ЖКГ також мають нараховуватися відповідно до тарифів, введених у дію з 1 жовтня цього року.

Фото: Віктор КОШМАЛ

Коментарі (7)

гость | 2008-11-14 13:42

Любой закон, постанова кабмина, приказ министра, решение сесии, указ президента и т.д. вступает в силу после опубликования или его оглашения ( в случае с приказом. например о увольнении антошина), а не после сесии. Теорию права почитайте

Camilo | 2008-11-13 19:38

тарифРішення вступить в силу коли видасть розпорядження міський голова в ньому він і визначить коли воно вступить в дію, якщо сесія не вказала такої дати.
Специально для тех, кому доходит на третий день окольными путями :
часть 3 статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" - Сільський, селищний, міський голова:
     1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень
органів виконавчої влади на відповідній території, додержання
Конституції та законів України, виконання актів Президента України
та відповідних органів виконавчої влади;
     2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу
відповідної ради та її виконавчого комітету;
     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
     4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на
посаду секретаря ради;
     5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і
персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
     6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури
виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету,
їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених
Кабінетом Міністрів України;
     7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого
комітету;
     8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок
денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
     9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його
виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх
виконання;
     10) призначає на посади та звільняє з посад керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
     12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму,
відповідної ради, її виконавчого комітету;
     13) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише
за призначенням, визначеним радою;
     14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий
комітет у відносинах з державними органами, іншими органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності,
громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства;
     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших
органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та
інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
органів;
     16) укладає від імені територіальної громади, ради та її
виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з
питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на
затвердження відповідної ради;
     17) веде особистий прийом громадян;
     18) забезпечує на відповідній території додержання
законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
     19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,
визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до
виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її
виконавчих органів;
     20) видає розпорядження у межах своїх повноважень
  Статья 59 того же Закона :
Акти органів та посадових осіб місцевого
     самоврядування
     1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші
акти у формі рішень.
     2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після
обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім
випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів
голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради
включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере
участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
     3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі
поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування
обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16
статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього
Закону.
     4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний
строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським,
селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд
відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у
двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила
зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила
попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу
ради, воно набирає чинності.
     5. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не
встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
     6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної
у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень
приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його
засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого
комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,
головою районної у місті ради.
     7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови
(голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету
ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та
внести це питання на розгляд відповідної ради.
     8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у
місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає
розпорядження.
     9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до
власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані
відповідною радою.
     10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з
мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України
визнаються незаконними в судовому порядку.
     11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути
видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
  Часть 5 статьи 12 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" :
 Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами
місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих
засобах масової інформації відповідних рад, а у разі їх
відсутності - у місцевих друкованих засобах масової інформації,
визначених цими органами та посадовими особами, не пізніш як у
десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
  Maricones de enano !!!!!!

тариф | 2008-11-13 14:59

Рішення вступить в силу коли видасть розпорядження міський голова в ньому він і визначить коли воно вступить в дію, якщо сесія не вказала такої дати.

Camilo | 2008-11-13 14:46

иван | 2008-11-13 11:03
искандер
антошин к сожаление не юрист и говорит что попало. Решение сесии вступает в силу не после окончания сесии, а с момента опубликования данного решения
Но это же не постановление верховной рады
В каком вестнике это должно быть напечато?
  Иван, внимательно читаем статью 59 Закона Украины о местном самоуправлении и Закон Украины "Про засади державної регуляторноъ політики в сфері господарської діяльності"
  А насчет постановлений ВР - разберитесь, в каких случаях они издаются, и не несите ересь как Антошин

Социалист | 2008-11-13 11:23

Антошин, к сожалению, также и Не економист, Не политик, Не писатель, Не ученый...Может Вам, Вадим Анатольевич, заняться прямым своим делом? (см. "Собачье серце")...

иван | 2008-11-13 11:03

искандерантошин к сожаление не юрист и говорит что попало. Решение сесии вступает в силу не после окончания сесии, а с момента опубликования данного решения
Но это же не постановление верховной рады
В каком вестнике это должно быть напечато?

искандер | 2008-11-12 20:49

антошин к сожаление не юрист и говорит что попало. Решение сесии вступает в силу не после окончания сесии, а с момента опубликования данного решения
закрити

Додати коментар:

SVOBODA LIVE! - YouTube
SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM

SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  День Тетяни відсвяткували в філармонійному центрі

SVOBODA.FM

RedTram
Загрузка...
Північний вектор